زهرا جون

خاطره 13 به در سال 1392(کویت)

قرار شد معلمین اعزامی از ایران به کویت در روز 13 فروردین به ساحل زیبای مارینامول برویم.ما ساعت 10 صبح از خانه راه افتادیم .ما اولین خانواده ای بودیم که به ساحل رسیدیم.بعد از ما آقای اشرفی و همین طور معلمین دیگر که حدود 350 نفر میشدند به ساحل آمدند. من با دوستانم (بیتا ،مائده ، الناز ،فاطمه و ستاره)بازی میکردیم تا وقت ناهار رسید.وقتی ناهار خوردیم ما بچه ها به لب ساحل رفتیم .یک جت اسکی آمد و همه بچه هارا خیس کرد اما آنها و من خندیدیم ولی بازهم جت اسکی ها به خیس کردن بچه ها ادامه دادند که حتی بزرگترها را مثل پدرم و دیگران را هم خیس کردند.حدود یک ساعت این بازی ما بود. بعد مسابقه ی طناب کشی بین معلمان اعزامی برگزار شد و مسابقات متنوع د...
18 خرداد 1392
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به زهرا جون می باشد